Informatie Federatie Groninger Muziek Corpsen - FGMC

[plaats voor een boodschap]

Wat is de Federatie Groninger Muziek Corpsen?


In 1978 werd, onder voorzitterschap van dhr. Gerard Sampon, een federatie voor alle stad-Groninger muziekverenigingen opgericht, met de naam FGMC. De reden hiervoor was dat de gemeente Groningen behoefte had aan één gesprekspartner namens de muziekverenigingen in de stad.

De federatie houdt zich met diverse zaken bezig, zoals:De federatie wordt gefinancierd door contributies van leden, donaties, erfstellingen en legaten, subsidies en andere giften.

Copyright (c) 2004 FGMC | colofon | impressum | last update:29 juli 2004

Evenementen


Zomeravondconcerten
Iedere zomer zijn er op de donderdagavond concerten in de binnenstad van Groningen. Een reeks van 5 concerten vindt plaats in juni en september.

FGMC Senioren Kerstconcert 2018
Het jaarlijks terugkerende grote FGMC kerstconcert in de Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in Groningen.